ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΡΠΗΣ
ΖΩΣΤΗΡΑΣ

Ο ΕΡΠΗΣ ΖΩΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΜΟΒΛΟΓΙΑ. ΤΟ 95% ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 50 ΕΤΩΝ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΝΕΜΟΒΛΟΓΙΑ1

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΡΠΗΣ ΖΩΣΤΗΡΑΣ

Ο έρπης ζωστήρας είναι µία επίπονη νόσος που επηρεάζει τα νεύρα και την περιοχή του δέρματος που καταλήγουν. 3

Προκαλείται από την επανενεργοποίηση του ίδιου ιού που προκαλεί την ανεμοβλογιά. Συµβαίνει πιο συχνά σε άτοµα άνω των 50 ετών. 2, 4

ΠΟΙΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΠΗΤΑ ΖΩΣΤΗΡΑ

Μετά την ανεμοβλογιά, ο ιός δεν εγκαταλείπει το σώµα σας, αλλά παραµένει στο νευρικό σύστηµα σε λανθάνουσα κατάσταση. Μπορεί να επανενεργοποιηθεί οποιαδήποτε χρονική στιγµή προκαλώντας έρπητα ζωστήρα. 1

Το 95% των ενηλίκων άνω των 50 ετών έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συνεπώς, έχουν τον ιό που προκαλεί τον έρπητα ζωστήρα µέσα στον οργανισμό τους και µπορεί να αναπτύξουν τη νόσο.1

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

ΕΡΠΗΤΑ ΖΩΣΤΗΡΑ

Ο κίνδυνος εµφάνισης έρπητα ζωστήρα υπερδιπλασιάζεται µετά την ηλικία των 50 ετών, λόγω της φυσικής εξασθένησης του ανοσοποιητικού συστήµατος µε την αύξηση της ηλικίας. 4,5

Έχετε 1 στις 4 πιθανότητες να πάθετε έρπητα ζωστήρα κάποια στιγµή της ζωής σας. 6,7

Ειδικότερα για άτοµα µε χρόνια συνοδά νοσήµατα (σακχαρώδη διαβήτη, χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια, άσθµα, χρόνια νεφρική νόσο, κατάθλιψη, φλεγµονώδη νόσο του εντέρου) ο κίνδυνος εµφάνισης έρπητα ζωστήρα αυξάνεται σηµαντικά 8,22

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΕΡΠΗΤΑ

ΖΩΣΤΗΡΑ

∆εν µπορείτε να κολλήσετε έρπητα ζωστήρα από κάποιον που έχει έρπητα ζωστήρα ή ανεμοβλογιά. Ο έρπης ζωστήρας προκαλείται από επανενεργοποίηση του δικού σας ιού της ανεμοβλογιάς που είναι ήδη µέσα σας. Η έκθεση σε κάποιον µε ενεργό έρπητα ζωστήρα δεν έχει καµία επίδραση σε αυτή την επανενεργοποίηση. 7

Ωστόσο, για όσο χρόνο είναι παρούσες οι φυσαλίδες του έρπητα ζωστήρα, είναι δυνατό να µεταδώσετε την ανεμοβλογιά σε άτοµα που δεν την είχαν ποτέ. 7

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας.

MERCK SHARP & DOHME Α.Φ.Β.Ε.Ε
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 63 ΑΛΙΜΟΣ, ΤΚ 17456
ΑρΓεΜΗ 121808101000